Korruption og børnedødelighed går hånd i hånd

Bragt på ms.dk 18. januar 2008

Danmarksindsamlingen går i år til projekter for at reducere børnedødeligheden i Afrika. I Uganda handler det bl.a. om at bekæmpe svindel med gratis malariamedicin, for masser af børn dør af malaria.

Af Vibeke Quaade

Igen i år er DR og 12 danske udviklings- og nødhjælpsorganisationer gået sammen for at samle ind til fordel for mennesker i udviklingslandene.

Danmarksindsamlingen 2008 løber af stablen den 26. januar og har fokus på børns ret til at leve. Pengene går i år til konkrete projekter, der har som formål at reducere børnedødeligheden på det afrikanske kontinent. I mange afrikanske lande dør 25 pct. af alle børn, inden de fylder fem år. Til sammenligning er tallet tre promille i Danmark.

En af de hyppigste årsager til den høje børnedødelighed i Afrika skyldes malaria. Malaria tager flere liv end hibv/aids, og i Uganda er malaria årsag til 25 pct. af alle dødsfald på hospitaler. Det er især børn, som er ofre. 14 pct. af de ugandiske børn når aldrig at fejre deres fem-års fødselsdag.

Antikorruption nødvendig for at sikre medicin


Når man vil forebygge at børn dør af malaria, ligger det lige for at samarbejde med sundhedssystemet og sætte sving i distributionen af myggenet og medicin. Derimod virker det uværgeligt som en omvej at begynde at tale om korruptionsbekæmpelse.

Ikke desto mindre er det præcis korruptionsbekæmpelse, som Mellemfolkeligt Samvirke i Uganda satser på for at hjælpe børn med at leve. Og vi gør det med velberådet hu.

Mens Danmark kan bryste sig af at være det mindst korruptions-tolerante land i verden ifølge anti-korruptionsorganisation Transparency Internationals liste fra 2007, så ligger Uganda som nr. 111.

Ugandas offentlige sundhedssystem er i princippet gratis. Det har det været siden 2001, og al lægebehandling og medicinudlevering skal foregå uden vederlag. Men fordi sundhedssektoren, sammen med uddannelsessektoren, er den mest korrupte sektor i landet, så får almindelige mennesker reelt ikke de ydelser, som de ifølge loven er berettiget til.

Det er ikke unormalt, at læger, sygeplejersker eller andre ansatte i det offentlige sundhedssystemet har en privatklinik. Det er oveni købet lovligt.

Fattigdom og svindel med gratis medicin

31 pct. af Ugandas befolkning på 28,8 millioner mennesker lever under fattigdomsgrænsen på seks danske kr. om dagen. Når sundhedsklinikkernes medicin-lagre er tomme, er det dem, som rammes hårdest. Det er også dem, det går ud over, når læger og sygeplejersker beder om penge for medicin og behandling, der burde være gratis. Så er de nødt til at gå til private klinikker, som ofte sælger ud af den gratis medicin øremærket til offentligt brug.

Problemet er bare, at når den medicin, som burde kunne udleveres gratis fra en offentlig klinik, ikke er på lager, kan den ofte findes på en af de private klinikker. Personalet og andre stjæler med andre ord medicinen med henblik på videresalg. Undersøgelser viser, at op til 70 pct. af medicinen forsvinder i det offentlige system pga. svindel og korruption.

Anti-malaria medicinen Coartem er et af eksemplerne på offentlig gratis medicin, der finder vej til de private klinikker. Coartem er lavet af det amerikanske medicinalfirma Norvartis. Medicinen er pakket i både voksen- og børnedoseringer og er støttet af bl.a. WHO og Global Fund med henblik på at kunne udleveres gratis fra offentlige sundhedsklinikker og hospitaler i hele Uganda.

Ikke desto mindre sælges Coartem i stor stil fra de private klinikker.

Prisen er afhængig af klientellet, der køber. I hovedstaden Kampala, hvor middelklassen er koncentreret, fås den ulovlige Coartem til 10-15,000 Uganda Shillings, dvs. 35-45 danske kr. I Apac-distriktet i det nordlige Uganda, som er et af de fattigste områder i Uganda og tilmed har verdens højeste frekvens af malariatilfælde i verden, går Coartem til mellem 3,000-5.000 Uganda Shilling, dvs. 9-12 danske kr.

Det ville være synd at sige, at det ugandiske sundhedssystem i hovedstadsområdet er noget at råbe hurra for. Men kommer man ud på landet, er det decideret rædselsvækkende. Folk står i kø uden for klinikkerne fra tidlig morgen til langt ud på eftermiddagen – de fleste i køen er mødre med små børn. Der er mangel på både læger og sygeplejersker. Mange steder ligner medicin-depoterne noget, der er løgn: rodede, beskidte, kaotiske – vel og mærke hvis der overhovedet er medicin på hylderne – og desto længere ud på landet man kommer, desto værre står det til.

Mangler penge i sundhedssystemet

En af årsagerne til den håbløse tilstand er, at det ugandiske statsbudget er så lille, at der ligesom i andre udviklingslande ikke er tilstrækkeligt med penge på budgettet til at finansiere et velfungerende sundhedssystem. Men den omfattende korruption hjælper ikke på sagen. Den er med til at tappe systemet for de ressourcer, der trods alt er. Den er en væsentlig faktor til den høje børnedødelighed.

Det er derfor med fuldt overlæg, at Mellemfolkeligt Samvirke satser på korruptionsbekæmpelse for at give flere børn mulighed for at opleve deres fem-års fødselsdag. Konkret nødhjælp er godt. Vores erfaring viser, at den fattigdom, som man oplever i udviklingslandene, i høj grad skyldes strukturelle årsager. Mangel på demokrati og medbestemmelse går først og fremmest ud over den fattigste del af befolkningen. Det er dem, der rammes hårdest, når en elite sætter sig på magten og økonomien. Det er også dem, som først mærker de negative konsekvenser af den korruption, som (oftest) følger i kølvandet af magt-centrering og uigennemskuelige processer. Det er de fattigste, hvis børn bukker under, når et korrupt sundhedssystem ikke slår til.

Bred kampagne i 2008 mod korruption i sundhedssystemet

Vi ikke de eneste, som har den opfattelse. I Uganda samarbejder vi med civilsamfundsgrupper fra hele landet, der har specialiseret sig i anti-korruptionsarbejde, og som her i 2008 er gået sammen for at få sat en stopper for korruptionen i sundhedssystemet, særligt svindlen med medicin. En del af den offensiv går ud på at oplyse 100.000 mennesker i Apac- og Teso-distrikterne i det nordlige og nordøstlige Uganda om deres ret til gratis, livsnødvendig medicin og uddanne et korps af 700 frivillige i sundhedslovgivning og korruptionsbekæmpelse, så de kan være med til at overvåge, at den offentlige medicin ikke sælges, og også indgå i en lobby-indsats for at få sat et “NOT FOR SALE”-mærkat på malaria-medicinen Coartem, så ingen kan være i tvivl om, at den er gratis.

Det er det projekt, som Mellemfolkeligt Samvirke samler ind til under Danmarksindsamlingen 2008. Vi gør det, fordi det er nødvendigt at stoppe svindlen med medicin, hvis børn skal have lov til at leve.

,

About vqeverywhere

Love politics, media, trend spotting and groundbreaking new ideas

View all posts by vqeverywhere

Subscribe

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: