Ugandas kvinders tredje job er deres mænd

Kristeligt Dagblad den 27. juni 2008

Kvinder udgør en marginaliseret gruppe i Uganda, og den danske regerings øgede fokus på på kvinders ligestilling er særdeles velkomment. Bare man ikke glemmer mændene.

UDE PÅ LANDET i Uganda mærkes en spirende optimisme. Fødevarepriserne stiger, og bønderne ser en mulighed for endelig at producere sig til en forbedret økonomi. Det er primært nærmarkederne: Kenya, Sudan, Congo, som de mænd såvel som kvinder håber på at få øget adgang til.

Bøndernes forhåbninger er ikke helt ude i det blå. De har prøvet det før. Da verdenspriserne på kaffe steg i midten af 1970erne, begyndte mangen en ugandisk bondemand og -kone at dyrke kaffe, og landet fik dengang et gevaldigt, omend kortvarigt økonomisk løft.

I 2003, da prisen på vanille pludselig steg, var der også nogle, som var hurtige. I Mukono, cirka 30 kilometer fra Kampala, er jorden særdeles egnet til vanilledyrkning, og mange Mukono-bønder skyndte sig at lægge deres produktion om til vanille.

Som traditionen byder de fleste steder i Uganda, arbejdede mænd og kvinder side om side for i første omgang at gøre jorden klar. Men derefter var det kvinderne, som gjorde arbejdet: lugning, befrugtning, tørring, sortering og så videre.

Gevinsten ved det gode salg, den scorede deres mænd derimod. De brugte den i vid udstrækning på at gå i byen og drikke sammen med de andre mænd og sikkert også et par andre kvinder, bare ikke deres egne koner.

Der er egentlig ikke noget nyt ved den historie. Sådan er det bare. Over hele landet er det mere eller mindre fast rutine, at farmand går ud med vennerne, før han vender næsen hjem for at spise sen aftensmad. Men i Mukono, hvor mændene efter det gode vanillesalg nu havde flere penge mellem hænderne, kom de bare endnu senere hjem og var også mere fulde end normalt. Det var, hvad deres koner og børn mærkede til familiens øgede indkomst.

MEN SÅ BEGYNDTE der at foregå rapserier fra nogle af vanillefarmene. Og samtidig med, at tyverierne tog til, så blev en del af vanillebøndernes børn også mere velklædte. Nye skoleuniformer, en trøje til kolde morgener. Nogle børn fik oven i købet sko. De øvrige landsbyboere, især de andre kvinder, opdagede forandringen.

Men fædrene i de familier, som det drejede sig om, så ikke noget. Børnene var i seng, tøjet vasket, tørret og på plads, inden mændene vendte næsen hjemad.

Der var sket det, at deres koner var blevet trætte af at vente og havde taget sagen i egen hånd. Sammen med børnene lagde konerne dagligt noget af vanillen til side, så de selv kunne sælge den og ud over tøj til ungerne også købe kød til den varme mad midt på dagen, hvor farmand alligevel ikke var hjemme. Om aftenen lavede konerne de sædvanlige retter. Matoke (bananmos) og bønner, som stod på bordet, når deres mere eller mindre halvfulde husbond kom hjem.

Præcis en måned efter at den danskledede kampagne for kvinders ligerettigheder, MDG3 Global Call to Action, var skudt i gang i København den 16. april, lancerede den danske ambassade selvsamme kampagne i Uganda.

FORMÅLET MED KAMPAGNEN var at sætte fokus på kvinders forhold og rettigheder og derigennem give et ekstra skub til FNs opstillede målsætninger for at udrydde fattigdom i udviklingslanderne inden 2015.

Det første, den ugandiske offentlighed så til kampagnen, var et indstik i de to landsdækkende, engelsksprogede aviser, New Vision og Daily Monitor, hvor en række fakta om kvinders forhold i Uganda blev opremset:

Ugandiske mænd arbejder otte timer om dagen, mens kvinder arbejder 12-18 timer. Heraf bruger kvinderne i gennemsnit otte timer på at hente vand, lave mad, tage sig af børnene, og hvad der ellers skal gøres for at få en husholdning til at fungere.

Mens kvinderne gradvist påtager sig udearbejde, tager mændene ikke del i hjemmets gøremål. Hvis mænds indkomst stiger, så bruger de som regel ikke pengene på skolepenge, tøj til børnene, reparation af huset (det vil sige lerhytten, som op til 51 procent af landbefolkningen fortsat bor i), men på alkohol, udenomsaffærer og måske til at få endnu en kone.

Fakta er, at i de husholdninger, hvor det er en kvinde, som er hjemmets overhoved, typisk fordi hun er enke, eller fordi hendes mand har forladt hende, går pengene i højere grad til at betale skolepenge, end hvis det er en mand, som står ved roret. Der bliver også brugt tre gange mindre på alkohol. Al research viser, at kvinder er langt mere villige end mænd til at investere i øget landbrugsproduktivitet, i forbedringer, der kommer alle til gode i husholdningen, og i børnenes uddannelse og velfærd.

IKKE DESTO MINDRE ejer kvinderne kun syv procent af Ugandas registrerede land, ligesom det også er kutyme, at de afleverer en eventuel indkomst til deres mænd, som så måske, måske ikke i samråd med deres koner beslutter, hvad pengene skal bruges til.

Kvinders manglende ligestilling i Uganda er med andre ord ikke noget at spøge med. 80 procent af Ugandas befolkning er bønder, og især ude på landet er den buldrende ulighed mellem mænd og kvinder ekstrem.

Og selv om kvinderne på landet for øjeblikket snakker med om, hvordan de stigende fødevarepriser forhåbentlig vil være en gevinst for dem, og glade fortæller om, hvordan de planlægger, at pengene først skal bruges til skolepenge, dernæst til at forbedre huset, så kommer det altid i samme åndedrag: Hvis min mand vil have det?

Set fra Uganda kan et øget fokus på kvinders rettigheder og ligestilling ikke andet end hilses velkommen. Men i sin iver efter at gøre noget ved sagen, skal man bare ikke glemme realiteterne. I Europa og USA taler man fortsat om, at kvinder har dobbeltarbejde. Men i Uganda hedder det sig, at kvinder har tredobbelt arbejde: det første er hjemmet, det andet er udearbejde det tredje er ægtefællen.

Så selv om det utvivlsomt kan betale sig at investere i kvinder, så kan det samtidig ikke betale sig at se bort fra deres mænd.

Det skulle da kun være, hvis man er lige så udspekuleret som vanille-konerne i Mukono.

Af Vibeke Quaade, Kampala

, , , , , , ,

About vqeverywhere

Love politics, media, trend spotting and groundbreaking new ideas

View all posts by vqeverywhere

Subscribe

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: