Tag Archives: korruption

Hvor langt skal en kvinde gå?

May 24, 2011

0 Comments

Kristeligt Dagblad den 5. december 2008 Kvinder i Uganda går ofte kilometervis for at hente vand. Når Ugandas landsdækkende antikorruptionsuge den 2.-9. december sætter fokus på svindel i vandsektoren, kan det være med til at lette kvindernes byrde.

Continue reading...

Selv vand kan svindles

May 24, 2011

0 Comments

Bragt på ms.dk den 23. november 2008  Der bliver sat fokus på korruption i vandsektoren, når Ugandas årlige landsdækkende antikorruptionsuge starter i december 2008. 

Continue reading...

Korruption og børnedødelighed går hånd i hånd

May 24, 2011

0 Comments

Bragt på ms.dk 18. januar 2008 Danmarksindsamlingen går i år til projekter for at reducere børnedødeligheden i Afrika. I Uganda handler det bl.a. om at bekæmpe svindel med gratis malariamedicin, for masser af børn dør af malaria.

Continue reading...

Læger stjæler da ikke!

May 24, 2011

0 Comments

Kristeligt Dagblad den 14. december 2007 Gratis medicin fra Ugandas offentlige sundhedssystem flyder i en lind strøm over i det private. Folk er dødtrætte af den omfattende korruption, som især rammer de allerfattigste.

Continue reading...

Når skoleinspektøren er en tyv

May 23, 2011

0 Comments

Kristeligt Dagblad 1. januar 2007 Skoleinspektører og lærere, der stjæler skolemaden og stopper de penge, der skulle bruges til materiale-indkøb i egne lommer, er ikke noget særsyn i Uganda, hvor skolesystemet er en af de mest korrupte sektorer overhovedet.

Continue reading...