Selv vand kan svindles

Bragt på ms.dk den 23. november 2008

 Der bliver sat fokus på korruption i vandsektoren, når Ugandas årlige landsdækkende antikorruptionsuge starter i december 2008. 

Det har stået ned i stride strømme hele morgenstunden. Vand er der nok af på disse egne. Gruppen af frivillige kontrollanter af korruption inden for vandsektoren befinder sig i landsbyen Katumba et par kilometer uden for byen Fort Portal i den vestlige del af Uganda. Det er der, hvor varme kilder og kratersøer er turistattraktioner, og hvor den nærliggende Kibale regnskov og Rwenzori bjergene gør sit til, at området er et af de mest frodige – og vandrige – i Uganda.

Ikke desto mindre har Katumbas cirka 600 beboere vandproblemer. Den offentlige vandpumpe i den grønne dal virker ikke, som den skal. Det har den ikke gjort i fem år, dvs. næsten lige siden den dag den blev etableret. Tre dage efter at pumpen var indviet, røg håndtaget af, så der nu kun er en lille stump at holde fast i, når man pumper. Og ikke nok med det. Vandpumpen er godt nok placeret i dalen, men ikke helt nede i bunden af den. Det betyder, at man ikke kan pumpe mere end fem-seks 20-liters vanddunke af gangen. Derefter skal pumpen hvile sig et par timer, før den kan igen.

”Der skal meget vand til en familie. Jeg henter fire vanddunke til tøjvask, madlavning og badning hver dag”, fortæller 28-årige Katusabe Cristine. Udover babyen, som sover på hendes arm, har hun fem andre børn hjemme i sin lermurede hytte cirka en kilometer væk.

Kvindejob

Vandhentning er ligesom alt andet husarbejde et kvindejob i Uganda. Og i lighed med de fleste andre kvinder vil Katusabe Cristine helst hente vand ved daggry og igen lige inden solen går ned, fordi dagen har mange andre gøremål end at hente vand. Men det tillader den upålidelige pumpe bare ikke, klager hun.

Gruppen af kontrollanter lytter og noterer. De kommer fra forskellige distrikter i regionen. Nogle af dem er lokale embedsmænd, andre er repræsentanter fra civilsamfundsgrupper, andre igen uden titel og rang. Men de er alle medlemmer af Rwenzori Anti-Corruption Coalition (RAC) og udstyret med et skema, som giver retningslinjer for, hvordan man kan spotte korruption i vandsektoren. Skemaet er udarbejdet af den landsdækkende paraplyorganisation Anti-Corruption Coalition Uganda (ACCU). Spørgeskemaet en del af forundersøgelserne til Ugandas landsdækkende antikorruptionsuge i december 2008, som vil sætte fokus på korruption i vandsektoren.

Opgivet ævret

Inden kontrollanterne taler med Katusabe Christine, har de noteret det nummer, som offentlige vandposter i Uganda bør være udstyret med. Nummeret er vigtigt, fordi man via det kan finde alle regnskaber og papirer vedrørende den pågældende vandpost i Ugandas Vanddirektorat. Kontrollanterne har også set efter, om dækslet til brønden er låst (det er det ikke!), om vandet er bakteriefrit (det er det vist!) og forhørt den mand, som burde være pumpens vicevært og medlem af en såkaldt ”Water User Commitee”. Komiteens opgave er at sørge for rengøring af pumpen og at opkræve en minimal brugerbetaling til reparationer.
”Vi har bare fået at vide, at det er umuligt at flytte pumpen og reparere håndtaget”, siger Kasuba Christine.Men viceværten har opgivet ævret for længe siden. Oppe fra toppen af dalen slår han ud med armene. Folk har ikke andet end brokket sig, siden pumpen blev sat op. Og selv om han har videregivet deres klager til det projektteam, som bl.a. rådgav om pumpens placering, så er der aldrig sket noget. En ”Water User Commitee” har hverken han eller Kasuba Christine nogensinde hørt om.

Korruption eller ej

Skyldes vandpostens defekter korruption? Er der nogen, som bevidst har sparet på materialer til håndtaget og boreomkostningerne, og som med vilje har undladt at anlægge vandposten der, hvor vandtrykket er størst, men alligevel faktureret beløbet for en optimal placering og stukket differencen i egen lomme?

Kontrollanterne diskuterer frem og tilbage. Men det er ikke deres opgave at åbne en korruptionssag her og nu. Hensigten med besøget i Katumba er først og fremmest at afprøve skemaet til at kontrollere korruption og at træne dem selv i at bruge det.

”I samarbejde med otte regionale antikorruptionsnetværk tester vi for øjeblikket, om spørgeskemaet skal rettes til, og samtidig træner vi de frivillige kontrollanter i at bruge det som et redskab til at afsløre korruption i vandsektoren. Vi regner med at være helt klar med rettelser af skemaet i april måned, hvorefter anti-korruptionsgrupper over hele landet kan bruge det”, fortæller Africano Kasingye, som er programkoordinator i den landsdækkende paraplyorganisation Anti-Corruption Coalition Uganda (ACCU).

Alle er med

Hensigten er, at oplysningerne, som de frivillige finder frem til både i testfasen og efter april, skal videregives til deres respektive regionale antikorruptionsnetværk. Hvis oplysningerne tyder på en korruptionssag, så vil den regionale antikorruptionsgruppe følge op på procedurerne med udlicitering. Og hvis der stadig er uregelmæssigheder, som peger på korruption og svindel, så vil ACCU tage over. I sidste ende vil sagen blive sendt videre til ”Inspectorate General of Goverment” – Ugandas ombudsmandsinstitution.

”Vi kunne godt have bedt et konsulentfirma om at give os et overblik over korruptionen i vandsektoren. Men ved at trække på vores medlemmer slår vi flere fluer med et smæk. Vi får fakta om typer og tal på svindelen i vandsektoren, vi involverer alle interessenter fra begyndelsen, og vi får viden til at påpege huller i lovgivningen, som eventuelt. bør ændres”, siger Africano Kasingye.

Der er ingen tvivl om, at gruppen af kontrollanter ude i Katumba føler sig inddraget. De går topmotiveret til opgaven og har fundet flere spørgsmål, som de mener skal rettes i skemaet. Og mens de slår følgeskab med 28-årige Kasuba Christine op af den smalle sti fra pumpen, bliver de enige om, at de allerede er blevet bedre rustet til at bekæmpe korruption i vandsektoren.

Af Vibeke Quaade, Kampala

, ,

About vqeverywhere

Love politics, media, trend spotting and groundbreaking new ideas

View all posts by vqeverywhere

Subscribe

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: